PIOT : Kopie inleveren

Donderdag, 14 januari - vanaf 20:00
Categorie: Algemeen
Georganiseerd door: PIOT

De kopie voor de eerstvolgende PIOT dient uiterlijk donderdag 14 januari in het bezit te zijn van de redactie. U kunt uw bijdrage mailen naar h.wopereis()chello.nl