PIOT : Kopie inleveren.

Donderdag, 31 oktober - vanaf 20:00
Categorie: Ontspanning
Georganiseerd door: PIOT

De kopie voor de eerstvolgende uitgave van de PIOT dient uiterlijk donderdag 31 oktober in het bezit te zijn van de redactie. U kunt uw bijdrage mailen naar h.wopereis(())chello.nl