Collectelijst

Collectelijst van de Zieuwentse verenigingen
Weeknr. Vereniging/Stichting
4 Speeltuin Zieuwent
6 Harmonie Zieuwent / Mariënvelde
10 Jong Nederland ’t Gilde
13 E.H.B.O.
14/15 Locatieraad Zieuwent
Aktie Kerkbalans
17 Stichting Jeugdraad
23 Feestcommissie (De Feestcommissie collecteert “altijd”
in de week voor Pinksteren.)
24 R.K.Z.V.C. : donateursactie
25 Oranje Fonds
26 De Zonnebloem
26/27 Kerkklok
35 Donateursactie HV Pacelli
39 Schutterij St. Sebastiaan
46 Toneelvereniging Semper Avanti
52 Flessenactie : Jeugd RKZVC
52 Pacelli : Oliebollenaktie

Naast colletctes kunt u onderstaande verenigingen/stichtingen steunen door een machtiging te verlenen voor incasso
Steun Stichting Kerkepaden

Steun Zieuwents Belang, dorpsbelangenorganisatie